Rehabilitering

Rehabilitering


Total Fina Elf – Hovedblokk fire etasjer med kontorlokaler ca. 8 000 m2.

Rehabilitering av BBL- leiligheter er noe vi har spesialisert oss på.

vi har bl.a. utført: Eskelandsgeilen - 44 leil.- I samarbeid med Hetland BBL og Jadarhus.

sedalen - 43 leil. – I samarbeid med Sandnes BBL og Jadarhus.

Mariabakken – rehabilitering av fellesarealer – Mariabakken BBL

Les mer
Malingsarbeid

Våre erfarne malere utfører til enhver tid malingsarbeider med høy kvalitet for privatmarkedet.

Vi jobber både ved nybygg og rehabilitering.

Les mer
Forsikringsskade

Som medlem av Håndverksgruppen utfører vi et stigende antall skadesaker hvert år, i 2016 utførte vi over 500 skadeoppdrag på vegne av forsikringsselskaper og skadesanerings firma.

 

Det er aldri kjekt å oppleve å få en skadesak i sin egen bolig og våre ansatte jobber hver dag med ett mål om at utbedringsarbeidet vi utfører skal oppleves så raskt og effektivt som mulig. 

 

Vårt område innen forsikring er hele Sør-Rogaland som strekker seg fra Boknafjorden i nord til Moi i sør og Sirdalen i øst. For å yte våre samarbeidspartnere best mulig service innen skadesaker har vi egne avdelinger i Stavanger og Bryne.

 

 

 

Les mer
Farge- / Interiørarkitekt

Vi kan også tilby interiørarkitekt/-fargekonsulenter ved valg av farger, overflater, lyssetting og andre elementer som påvirker rommets atmosfære.

 

Les mer
Dekorasjonstjenester

Vi har siden starten konsentrert oss om å utvikle nye malingsteknikker, fremfor å konsentrere oss om antikvariske teknikker. Dette har sammenheng med at det er få eldre bygninger fra før 1900 som er dekorert med datidens malingsteknikker.

Les mer
Vi kontakter deg
Firma:
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden
• H & M Malerservice • Banevigsgt.7 • Tel: 51 89 09 60 • Fax: 51 89 62 60 • E-post: post@hmmalerservice.no •