Vanlige malingsarbeider
Den største delen av våre oppdrag er det vi kaller ”vanlige malingsarbeider” dvs. eneboliger, leiligheter, forsikringsskader, rehabilitering og kontorer med ordinære malerarbeider. Vi har serviceavtaler med blant annet Gjensidige, Total Fina Elf og NorSea.
Les mer
Dekorasjonsteknikker
Vi har siden starten konsentrert oss om å utvikle nye malingsteknikker, fremfor å konsentrere oss om antikvariske teknikker. Dette har sammenheng med at det er få eldre bygninger fra før 1900 som er dekorert med datidens malingsteknikker.
Les mer
Vi kontakter deg
Navn:
Telefon:
Skriv inn koden
• H & M Malerservice • Banevigsgt.7 • Tel: 51 89 09 60 • Fax: 51 89 62 60 • E-post: post@hmmalerservice.no •